Manual de supervivencia na Escola 2.0

Chega o verán, un momento idóneo para reflexionar sobre a aprendizaxe dos máis novos. En E-ducando gustaríanos compartir con vos a pílula de coñecemento "Manual de supervivencia na Escola 2.0".
Imaxe do twitter

Coas novas técnicas de formación o concepto tradicional de escola, onde un mestre imparte unha materia e os alumnos e alumnas se limitan a coller notas e facer preguntas, mudou.

O novo concepto de educación, a Escola 2.0, permite unha creación da información de xeito colaborativo, onde tanto uns como os outros forman parte da elaboración dos contidos e poden aprender dos demais. Unha intelixencia colectiva que se reflicte nunha elaboración colaborativa.

As claves da nova formación pasan polo cambio na forma de comunicarse, de colaborar, de compartir e de confiar no resto de membros do grupo. O uso das ferramentas que brinda a Internet e o resto de Novas Tecnoloxías mellora a comunicación, fai que o pensamento se desenvolva co intercambio cos demais e incentiva a discusión como método de aprendizaxe e parte importante no proceso educacional.

Así mesmo, a Escola 2.0 elimina as barreiras da educación ao non limitar esta ás horas de docencia presencial. Dese xeito, a formación prodúcese tanto fóra como dentro do centro escolar, ampliándose a formación a diferentes lugares e horarios.

Co novo concepto, a formación non comeza nin remata na escola, senón que é un continuo tanto para os rapaces e rapazas como para os mestres.

Na seguinte Pílula de coñecemento "Manual de supervivencia na Escola 2.0" indicámosvos algunas das principais carácterísticas.