docente

Manual de supervivencia na Escola 2.0

Supervivencia na escola 2.0

As novas tecnoloxías, e sobre todo a Internet, facilitaron ferramentas que mudaron, e ás veces melloraron, os anteriores mecanismos de aprendizaxe. Aplicado á educación, o uso das mesmas modificará o modelo de formación dos rapaces e rapazas, polo que é necesario que tanto eles como os seus titores estean preparados para o cambio.