Redes sociais

TIC: a necesidade dun uso de calidade

Hoxe podemos comprobar como o acceso á tecnoloxía é un feito que podemos considerar un fenómeno de masas. As diferenzas virán dadas polas finalidades e natureza do uso destas tecnoloxías.
venus.jpeg

Redes sociais: unha extensión da vida real

As redes socias queren ser a extensión en Internet da vida real e cotiá. Son unha realidade moi diversa
Imaxe de redes sociais

As redes sociais  forman parte do uso cotián da Internet e o fenómeno consolidouse definitivamente en 2010, cunha  porcentaxe de usuarios entre os internautas españois que alcanza o 85%. Isto é o que se deduce do estudo elaborado por  The Cocktail Analysis e feito público o pasado mes de febreiro. Este estudo ten como obxectivo analizar de forma continua a evolución das redes sociais e a social media entre os internautas españois.

O teléfono móbil e o M-Learning

Actualmente a través do móbil transmitimos e compartimos información, mais o seu uso como ferramenta de aprendizaxe case non está desenvolvido a pesar de ser unha ferramenta tecnolóxica con enormes posibilidades.
oreja-movil.jpg

O uso de teléfonos móbiles nos centros educativos, en horario escolar,  é unha cuestión regulada en practicamente todos eles e en case todos os países (nalgúns lugares, como na Franza, mesmo están  prohibidos), pois a súa presenza na aula pode supor algún tipo de alteración no normal desenvolvemento da docencia. A esta posibilidade parece aludir o artigo 16 do Anteproxecto de Lei de Convivencia ao considerar conduta contraria á convivencia " Portar calquera obxecto, ....

Seminario de Educación Dixital en Narón

O vindeiro luns 23 de maio celebrarase un Seminario de Educación Dixital no Concello de Narón. Esta xornada vai dirixida a nais, pais e titores e busca afondar en conceptos como o uso das redes sociais, a identidade dixital, como buscar información veraz. Unha boa oportunidade para coñecer o que se está movendo na Rede.
feal.jpg

Os Seminarios de Educación Dixital consisten en sesións presenciais, dunha duración aproximada dunha hora e media, nas que de forma participativa e cercana se dan a coñecer as vantaxes e perigos que implica Internet. O obxectivo dos mesmos é abordar a problemática da educación dixital de forma específica ofrecendo unha formación ampla dirixida aos sectores da sociedade máis implicados neste caso as nais, pais e titores.

O libro dixital

O libro dixital,nos seus diferentes formatos, vaise introducindo pouco a pouco, mais os títulos dispoñíbeis en galego son aínda moi escasos
Libro dixital

O desenvolvemento da industria do libro dixital en Estados Unidos está estreitamente vinculado ao liderado de tres grandes empresas: Amazon, Barnes & Nobre e Apple. En todas elas, o lanzamento dun dispositivo de lectura veu acompañado dunha ampla oferta de contidos accesíbel a través de tendas online propias.

Que é Scratch?

Scratch é unha linguaxe de programación visual e moi divertida creada polo MIT e enfocada aos máis pequenos, de 7 a 99 anos.
Gato de scratch

Con esta linguaxe de programación pódense facer xogos, animacións, música, arte, o límite está na nosa imaxinación. Nesta ligazón podedes ver un vídeo coas posibilidades que ofrece.

Unha revolta apoiada polos Social Media?

O que está a acontecer nos últimos días en Tunisia é un exemplo máis do poder dos medios sociais. Fronte á incapacidade dos medios tradicionais, controlados pola dictadura, os cidadáns rebélanse como conectores coa sociedade.
tunisia.jpg

Tunisia viviu durante 23 anos nunha dictadura que atenazaba ao país nun sistema no que a información era incapaz de circular libremente.

Extraemos dun artigo de Gawker, os elementos fundamentais para entender a de Tunisia como unha revolución potenciada polo sentimento de comunidade que son capaces de xerar os Social Media:

Datos relevantes:

E-ducando, unha iniciativa da AS-PG

E-ducando é unha iniciativa que aborda a progresiva implantación da educación dixital facilitando un acceso óptimo e seguro das xeracións máis nova ás Tecnoloxías da Información e a Comunicación e, ao mesmo tempo, permitindo un maior coñecemento por parte do conxunto da Sociedade das súas potencialidades e perigos.
aspg.jpg

Dende a Asociación Socio-Pedagóxica Galega consideramos que un dos retos da educación do século XXI consiste na progresiva implantación da educación dixital, que permita un acceso óptimo e seguro das xeracións máis nova ás Tecnoloxías da Información e a Comunicación e, ao mesmo tempo, permita un maior coñecemento por parte do conxunto da Sociedade das súas potencialidades e perigos.

Un cambio necesario que ten que ver máis cos aspectos sociais que non tecnolóxicos.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Xestionar a nosa identidade dixital

Se ben é certo que Internet ofrece numerosas posibilidades tamén é certo que non existe unha cultura dixital.
Imaxe de redes sociais

A maioría das enquisas realizadas sobre usos na Internet indican que o 90% dos novos internautas considera que saben utilizar gran parte dos servizos que ofrece actualmente a Rede. Facebook, Skype, Flickr, Tuenti, Youtube, Wikipedia, Google Maps, Messenger, Amazon... son ferramentas coas que estamos familiarizados. Sen embargo as mesmas enquisas demostran que son moi poucos os que son conscientes das ameazas que se cernen sobre eles cando se conectan.