Abril 2015

Educación dixital

Ofrecemos unha entrevista con Maria Helena Silveira Bonilla, da Universidade Federal da Bahia. Nela fala sobre a influencia da computación na área educacional.

A informática ten cada vez maior presenza na educación. Mais, mudou a maneira como se ensina e se aprende? A educadora Maria Helena Silveira Bonilla, da Universidade Federal da Bahia, fala sobre a influencia da computación na área educacional. O importante, na opinión da educadora, é saber en que medida os computadores poden transformar o proceso educativo e levar a unha reflexión sobre o que estamos facendo.