Formación básica

Como a tecnoloxía modifica a aprendizaxe dos nosos fillos

Tecnoloxía e fillos

A tecnoloxía de cada época marca o xeito de ser da xeración que a vive. Os membros da xeración inmediatamente anterior, por mor de non teren nacido con esa tecnoloxía, deben esforzarse especialmente en entendela para poder formar aos seus fillos no uso ético da mesma e en como afecta á súa formación como persoas

Xestionar a nosa identidade dixital

redes.png

Internet permite unha comunicación complexa entre persoas, que vai dende a conversa un a un (chat e mensaxería) ata a publicación de información para unha audiencia (blogs) ou a conversa múltiple (redes sociais), o que nos obriga a prestarlle atención á imaxe coa que contamos na Rede e á información que compartimos nela.