redes sociais

As redes sociais en tempo de mudanzas

"As redes sociais son a consecuencia lóxica da evolución de Internet. Ao principio da década dos noventa, Internet practicamente se reducía a unha información unidireccional" Asi comeza o A Fondo que o semanario Sermos Galiza dedica ao papel das redes sociais na sociedade actual
Redes sociais

Neste interesante documento faise unha análise do papel das redes sociais no mundo actual, constatando o que é unha realidade incuestionábel no proceso de visibilización e interconexión da cultura na Galiza e como as novas posibilidades que aportan as converten poderosos instrumentos de diálogo e emisión directa de discursos persoais e colectivos, para avanzar "na creación de espazos horizontais que faciliten aportacións fluídas entre institucións, creador@s individuais ou grupais e un público cada vez máis interesado en participar nos procesos culturais".

Twitter é unha ferramenta educativa?

Para moitos Twitter ocupa un espazo privilexiado na súa rutina diaria como ferramenta de comunicación. Mais á hora de pensar na educación poder convertirse nunha ferramenta útil?
Visualización da imaxe dos usuarios en Twitter

Twitter é unha rede social baseada no microblogging, é dicir un servizo que permite aos seus usuarios enviar e publicar mensaxes breves con arredor de 140 caracteres. Nun principio só permitía enviar texto e nas últimas semanas incorporou a opción de enviar imaxes. O crecemento desta rede social foi exponencial nos últimos dous anos, convertíndose nunha ferramenta moi útil para compartir e por en común coñecemento.

Como funciona Twitter?

Redes sociais: unha extensión da vida real

As redes socias queren ser a extensión en Internet da vida real e cotiá. Son unha realidade moi diversa
Imaxe de redes sociais

As redes sociais  forman parte do uso cotián da Internet e o fenómeno consolidouse definitivamente en 2010, cunha  porcentaxe de usuarios entre os internautas españois que alcanza o 85%. Isto é o que se deduce do estudo elaborado por  The Cocktail Analysis e feito público o pasado mes de febreiro. Este estudo ten como obxectivo analizar de forma continua a evolución das redes sociais e a social media entre os internautas españois.

Unha revolta apoiada polos Social Media?

O que está a acontecer nos últimos días en Tunisia é un exemplo máis do poder dos medios sociais. Fronte á incapacidade dos medios tradicionais, controlados pola dictadura, os cidadáns rebélanse como conectores coa sociedade.
tunisia.jpg

Tunisia viviu durante 23 anos nunha dictadura que atenazaba ao país nun sistema no que a información era incapaz de circular libremente.

Extraemos dun artigo de Gawker, os elementos fundamentais para entender a de Tunisia como unha revolución potenciada polo sentimento de comunidade que son capaces de xerar os Social Media:

Datos relevantes:

Xestionar a nosa identidade dixital

Se ben é certo que Internet ofrece numerosas posibilidades tamén é certo que non existe unha cultura dixital.
Imaxe de redes sociais

A maioría das enquisas realizadas sobre usos na Internet indican que o 90% dos novos internautas considera que saben utilizar gran parte dos servizos que ofrece actualmente a Rede. Facebook, Skype, Flickr, Tuenti, Youtube, Wikipedia, Google Maps, Messenger, Amazon... son ferramentas coas que estamos familiarizados. Sen embargo as mesmas enquisas demostran que son moi poucos os que son conscientes das ameazas que se cernen sobre eles cando se conectan.