menores

Que é Scratch?

Scratch é unha linguaxe de programación visual e moi divertida creada polo MIT e enfocada aos máis pequenos, de 7 a 99 anos.
Gato de scratch

Con esta linguaxe de programación pódense facer xogos, animacións, música, arte, o límite está na nosa imaxinación. Nesta ligazón podedes ver un vídeo coas posibilidades que ofrece.

Debuxar co rato

Unha das actividades que ten maior éxito entre os pequenos cando se sentan diante dun ordenador é a de debuxar e pintar coa axuda do rato ou mesmo da pizarra dixital.
bolechas.jpg

O debuxo e a pintura a través do ordenador é unha das actividades máis solicitadas polos nenos e nenas cando se colocan diante dun ordenador. Dende E-ducando entendemos que é un recurso dixital moi interesante principalmente para os nenos e nenas de educación primaria. Grazas ao goce dos máis pequenos con este tipo de aplicacións podemos inculcarlle unha serie de normas de comportamente e hábitos dixitais que nun futuro próximo porán en práctica.

Estes xogos dixitais serven para:

A Internet na vida das nosas fillas e dos nosos fillos

Os nosos fillos e as nosas fillas forman parte da Xeración Interactiva, caracterizada por unha maior interactividade entre o home e a tecnoloxía ou entre os propios seres humanos grazas a ela. Isto confírelles unhas características algo peculiares que convén coñecer.
Exemplo de lectura dixital


Pola súa repercusión mediática, quizá foi Tapscott quen, ao final do pasado século, deu o pistoletazo de saída ás obras que reflexionaban sobre a relación dos nenos e mozos cos medios dixitais, cando publicou "Growing Up Dixital: The Rise of the Net Generation".

Criterios para avaliar os contidos dixitais

A aplicación dunha serie de parámetros á hora de diferenciar os contidos dixitais permitiranos avaliar cales son os que se adecúan á idade dos máis pequenos e respectan os seus dereitos.
O acceso dos nenos e nenas aos contidos dixitais

Atopámonos nunhas datas onde os nosos nenos e nenas reciben moita información en forma de contidos dixitais. Seguro que moitos dos agasallos que recibiron nestas datas son neste formato, ben sexa en forma de videoxogo, ordenador ou calquera outra aplicación que lles permita consultar unha multitude de información de xeito "libre".