e-book

Aumentan lectores de e-books; diminúen os de libros impresos

A aposta polos libros electrónicos e a dispoñibilidade de funcionalidades que permiten serven como motor ao crecemento deste mercado
Libro dixital

O número de lectores de libros dixitais está a aumentar, mentres o número de "consumidores" de libros en papel está a diminuír, subliñan os resultados dun estudo conducido pola