Orientación didáctica

Xestionar a nosa identidade dixital

redes.png

Internet permite unha comunicación complexa entre persoas, que vai dende a conversa un a un (chat e mensaxería) ata a publicación de información para unha audiencia (blogs) ou a conversa múltiple (redes sociais), o que nos obriga a prestarlle atención á imaxe coa que contamos na Rede e á información que compartimos nela.

Normas de comportamento na Internet

comport.png

Internet, como canle de comunicación que é, está suxeito a unha serie de regras e normas de corrección que nos permiten o intercambio de ideas e información co resto de usuarios. Neste apartado aprenderemos cales son os criterios máis importantes e os comportamentos que debemos evitar na nosa interacción pola Rede.

Manual de supervivencia na Escola 2.0

Supervivencia na escola 2.0

As novas tecnoloxías, e sobre todo a Internet, facilitaron ferramentas que mudaron, e ás veces melloraron, os anteriores mecanismos de aprendizaxe. Aplicado á educación, o uso das mesmas modificará o modelo de formación dos rapaces e rapazas, polo que é necesario que tanto eles como os seus titores estean preparados para o cambio.

Como discernir se unha información é veraz na Rede

como_discern.png

Internet é un medio de comunicación onde persoas de todas as condicións poden expresarse libremente e publicar de cara ao resto do mundo as súas opinións, pensamentos ou coñecementos. Sen embargo, non todo o que atopamos na Rede é certo, polo que debemos andar con ollo á hora de dar creto á información que obtemos nela.