Normas de comportamento

Grupo de debate sobre a educación e o uso das TIC

Durante o ano que leva en funcionamento este proxecto que denominamos e-ducando decatámonos da importancia que supón ter un espazo aberto para compartir e comentar experiencias do uso das TIC principalmente entre os máis pequenos. Por este motivo vimos de abrir un grupo de debate onde todas e todos podemos participar coas nosas experiencias, suxestións, novidades...
Rede socio-educativa Belvís

Vaise a cumprir un ano da posta en funcionamento desta iniciativa que partía con tres obxectivos:

A UNESCO ven de publicar un espazo específico sobre o uso das TIC na Educación

A través deste espazo analízanse e ofrécese documentación actualizada sobre exemplo dos usos das TIC na educación, o e-learning como estratexia para evitar a fenda dixital entre países, a capacitación dos docentes nas tecnologías ou recursos electrónicos de libre acceso.
oer.png

O novo espazo web da UNESCO está dirixido a ofrecer información actualizada sobre o uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación no ámbito da educación, dividíndose en seis grandes ámbitos de actuación:

Manual de supervivencia na Escola 2.0

Chega o verán, un momento idóneo para reflexionar sobre a aprendizaxe dos máis novos. En E-ducando gustaríanos compartir con vos a pílula de coñecemento "Manual de supervivencia na Escola 2.0".
Imaxe do twitter

Coas novas técnicas de formación o concepto tradicional de escola, onde un mestre imparte unha materia e os alumnos e alumnas se limitan a coller notas e facer preguntas, mudou.

O novo concepto de educación, a Escola 2.0, permite unha creación da información de xeito colaborativo, onde tanto uns como os outros forman parte da elaboración dos contidos e poden aprender dos demais. Unha intelixencia colectiva que se reflicte nunha elaboración colaborativa.

Adolescencia e TIC. Riscos evitábeis: O “sexting”

O uso intensivo das TIC, en calquera das súas modalidades, presenta retos socioeducativos tanto no ámbito familiar como no escolar que é preciso resolver a través de formación e información adecuadas.
imSexting-300x225.jpg

Os adolescentes de hoxe naceron inmersos nas TIC, son o que se chama nativos dixitais. Non conciben o mundo afastados do móbil e sen comunicarse a través das redes sociais, especialmente, no caso ibérico,o Tuenti, sen desbotar o Facebook, o Twitter e outras redes de menor presenza.

Seminario de Educación Dixital en Narón

O vindeiro luns 23 de maio celebrarase un Seminario de Educación Dixital no Concello de Narón. Esta xornada vai dirixida a nais, pais e titores e busca afondar en conceptos como o uso das redes sociais, a identidade dixital, como buscar información veraz. Unha boa oportunidade para coñecer o que se está movendo na Rede.
feal.jpg

Os Seminarios de Educación Dixital consisten en sesións presenciais, dunha duración aproximada dunha hora e media, nas que de forma participativa e cercana se dan a coñecer as vantaxes e perigos que implica Internet. O obxectivo dos mesmos é abordar a problemática da educación dixital de forma específica ofrecendo unha formación ampla dirixida aos sectores da sociedade máis implicados neste caso as nais, pais e titores.

Aspectos legais e de protección da propiedade intelectual

A maioría dos contidos da Internet (textos, imaxes, música, videos...) teñen dereitos de autor. Isto implica vixiar o que copiamos e o que baixamos da Rede.
creative_commons.jpg

Cando utilizamos a Internet atopámonos coa posibilidade de descargar diversos tipos de contido (textos, imaxes, música, videos...). A maior parte destes contidos teñen dereitos de autor que debemos coñecer. Aquí van uns pequenas definicións para situarnos:

Debuxar co rato

Unha das actividades que ten maior éxito entre os pequenos cando se sentan diante dun ordenador é a de debuxar e pintar coa axuda do rato ou mesmo da pizarra dixital.
bolechas.jpg

O debuxo e a pintura a través do ordenador é unha das actividades máis solicitadas polos nenos e nenas cando se colocan diante dun ordenador. Dende E-ducando entendemos que é un recurso dixital moi interesante principalmente para os nenos e nenas de educación primaria. Grazas ao goce dos máis pequenos con este tipo de aplicacións podemos inculcarlle unha serie de normas de comportamente e hábitos dixitais que nun futuro próximo porán en práctica.

Estes xogos dixitais serven para:

Criterios para avaliar os contidos dixitais

A aplicación dunha serie de parámetros á hora de diferenciar os contidos dixitais permitiranos avaliar cales son os que se adecúan á idade dos máis pequenos e respectan os seus dereitos.
O acceso dos nenos e nenas aos contidos dixitais

Atopámonos nunhas datas onde os nosos nenos e nenas reciben moita información en forma de contidos dixitais. Seguro que moitos dos agasallos que recibiron nestas datas son neste formato, ben sexa en forma de videoxogo, ordenador ou calquera outra aplicación que lles permita consultar unha multitude de información de xeito "libre".

A veracidade da información na Internet

Unha das claves para contrastar a información é recorrer ás fontes orixinais. Adicarlle uns minutos a comprobar que unha afirmación é certa pódenos aforrar problemas derivados do uso de información falsa.
É fundamental acreditar a veracidade da información na Rede

 Na Rede podemos atopar distintos tipos de páxinas web, que van desde os blogues ou bitáculas, até webs institucionais de organismos, foros, correos electrónicos, etc. Está nas nosas mans, como usuarios e usuarias responsábeis, discenir unhas das outras e decatármonos de que o tipo de contidos que hai nelas poden non ter a mesma credibilidade.

Comportamento na Internet

Internet, como canle de comunicación que é, está suxeito a unha serie de regras e normas de corrección que nos permiten o intercambio de ideas e información có resto de usuarios. Neste apartado aprenderemos cales son os criterios máis importantes e os comportamentos que debemos evitar na nosa interacción pola Rede.
pesca.jpg

Na Internet, ademais das regras de comportamento que se usan na vida real, contamos cunha serie de normas específicas que nos facilitan a comunicación e garanten o respecto entre as partes. Estas regras de comportamento coñécense como “Netiquette” ou “Netiqueta”.

Aínda que trataremos polo miúdo no curso formativo "Normas de comportamento na Internet" as diferentes normas segundo a ferramenta a empregar, suliñaremos agora os principais factores a ter en conta: