Condicións de uso

A Asociación Socio-Pedagóxica Galega, a través do dominio http://educaciondixital.as-pg.com facilita información de interese sobre o concepto de educación dixital e temáticas vinculadas.

Así mesmo, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega non asume responsabilidade algunha en relación co material incluído nestas páxinas. Tal material consiste únicamente en información pública de carácter xeral non ofrece necesariamente información completa, exacta ou actualizada. En ningún caso poderá ser vinculante para a resolución dos procedementos administrativos que estivesen suxeitos exclusivamente á normativa que lle sexa de aplicación.

A Asociación Socio-Pedagóxica Galega non se fai responsable do acceso ou uso dos contidos e comentarios realizados no portal web. Do mesmo xeito a Asociación Socio-Pedagóxica Galega non se fai responsable dos acceso e contidos que aparezan nas ligazóns a outros dominios que se inclúen no dominio http://educaciondixital.as-pg.com.

Toda a información contida no dominio http://educaciondixital.as-pg.com poderá ser modificada e actualizada pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega sen necesidade de aviso previo.

A Asociación Socio-Pedagóxica Galega pon a dispor dos usuarios da web un enderezo de correo-e para que poidan manifestar as súas queixas e comentarios en relación cos contido e informacións que se faciliten a través da web, que serán debidamente atendidos corrixindo de xeito inmediato aquelas situacións que representen un prexuízo, non respondan á verdade e supoñan ofensa para persoas ou colectivos.