identidade

A Internet na vida das nosas fillas e dos nosos fillos

Os nosos fillos e as nosas fillas forman parte da Xeración Interactiva, caracterizada por unha maior interactividade entre o home e a tecnoloxía ou entre os propios seres humanos grazas a ela. Isto confírelles unhas características algo peculiares que convén coñecer.
Exemplo de lectura dixital


Pola súa repercusión mediática, quizá foi Tapscott quen, ao final do pasado século, deu o pistoletazo de saída ás obras que reflexionaban sobre a relación dos nenos e mozos cos medios dixitais, cando publicou "Growing Up Dixital: The Rise of the Net Generation".

Xestionar a nosa identidade dixital

Se ben é certo que Internet ofrece numerosas posibilidades tamén é certo que non existe unha cultura dixital.
Imaxe de redes sociais

A maioría das enquisas realizadas sobre usos na Internet indican que o 90% dos novos internautas considera que saben utilizar gran parte dos servizos que ofrece actualmente a Rede. Facebook, Skype, Flickr, Tuenti, Youtube, Wikipedia, Google Maps, Messenger, Amazon... son ferramentas coas que estamos familiarizados. Sen embargo as mesmas enquisas demostran que son moi poucos os que son conscientes das ameazas que se cernen sobre eles cando se conectan.