educacion dixital

Educación dixital

Ofrecemos unha entrevista con Maria Helena Silveira Bonilla, da Universidade Federal da Bahia. Nela fala sobre a influencia da computación na área educacional.

A informática ten cada vez maior presenza na educación. Mais, mudou a maneira como se ensina e se aprende? A educadora Maria Helena Silveira Bonilla, da Universidade Federal da Bahia, fala sobre a influencia da computación na área educacional. O importante, na opinión da educadora, é saber en que medida os computadores poden transformar o proceso educativo e levar a unha reflexión sobre o que estamos facendo.

A UNESCO ven de publicar un espazo específico sobre o uso das TIC na Educación

A través deste espazo analízanse e ofrécese documentación actualizada sobre exemplo dos usos das TIC na educación, o e-learning como estratexia para evitar a fenda dixital entre países, a capacitación dos docentes nas tecnologías ou recursos electrónicos de libre acceso.
oer.png

O novo espazo web da UNESCO está dirixido a ofrecer información actualizada sobre o uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación no ámbito da educación, dividíndose en seis grandes ámbitos de actuación:

Seminario de Educación Dixital en Narón

O vindeiro luns 23 de maio celebrarase un Seminario de Educación Dixital no Concello de Narón. Esta xornada vai dirixida a nais, pais e titores e busca afondar en conceptos como o uso das redes sociais, a identidade dixital, como buscar información veraz. Unha boa oportunidade para coñecer o que se está movendo na Rede.
feal.jpg

Os Seminarios de Educación Dixital consisten en sesións presenciais, dunha duración aproximada dunha hora e media, nas que de forma participativa e cercana se dan a coñecer as vantaxes e perigos que implica Internet. O obxectivo dos mesmos é abordar a problemática da educación dixital de forma específica ofrecendo unha formación ampla dirixida aos sectores da sociedade máis implicados neste caso as nais, pais e titores.