creative commons

Que é Scratch?

Scratch é unha linguaxe de programación visual e moi divertida creada polo MIT e enfocada aos máis pequenos, de 7 a 99 anos.
Gato de scratch

Con esta linguaxe de programación pódense facer xogos, animacións, música, arte, o límite está na nosa imaxinación. Nesta ligazón podedes ver un vídeo coas posibilidades que ofrece.

Aspectos legais e de protección da propiedade intelectual

A maioría dos contidos da Internet (textos, imaxes, música, videos...) teñen dereitos de autor. Isto implica vixiar o que copiamos e o que baixamos da Rede.
creative_commons.jpg

Cando utilizamos a Internet atopámonos coa posibilidade de descargar diversos tipos de contido (textos, imaxes, música, videos...). A maior parte destes contidos teñen dereitos de autor que debemos coñecer. Aquí van uns pequenas definicións para situarnos: