Obxectos dixitais

Obxectos Dixitais Educativos (ODE)

Os Obxectos Dixitais Educativos (ODE) son frecuentemente definidos como unha colección de obxectos de información ensamblada usando usando metadatos para corresponder ás necesidades e personalidade dun aprendiz en particular.
ODE