dispositivo móbil

O teléfono móbil e o M-Learning

Actualmente a través do móbil transmitimos e compartimos información, mais o seu uso como ferramenta de aprendizaxe case non está desenvolvido a pesar de ser unha ferramenta tecnolóxica con enormes posibilidades.
oreja-movil.jpg

O uso de teléfonos móbiles nos centros educativos, en horario escolar,  é unha cuestión regulada en practicamente todos eles e en case todos os países (nalgúns lugares, como na Franza, mesmo están  prohibidos), pois a súa presenza na aula pode supor algún tipo de alteración no normal desenvolvemento da docencia. A esta posibilidade parece aludir o artigo 16 do Anteproxecto de Lei de Convivencia ao considerar conduta contraria á convivencia " Portar calquera obxecto, ....