Novembro 2014

Debullando no "Blogomillo"

Unha interesante análise sobre o papel que tiveron, e teñen, os blogues

" Os tópicos instálanse e axiña fican como verdades incuestionadas. Dise que o blogomillo está morto, que non resistiu o avance das redes sociais.