fillos

Como a tecnoloxía modifica a aprendizaxe dos nosos fillos

Tecnoloxía e fillos

A tecnoloxía de cada época marca o xeito de ser da xeración que a vive. Os membros da xeración inmediatamente anterior, por mor de non teren nacido con esa tecnoloxía, deben esforzarse especialmente en entendela para poder formar aos seus fillos no uso ético da mesma e en como afecta á súa formación como persoas