Maio 2011

O libro dixital

O libro dixital,nos seus diferentes formatos, vaise introducindo pouco a pouco, mais os títulos dispoñíbeis en galego son aínda moi escasos
Libro dixital

O desenvolvemento da industria do libro dixital en Estados Unidos está estreitamente vinculado ao liderado de tres grandes empresas: Amazon, Barnes & Nobre e Apple. En todas elas, o lanzamento dun dispositivo de lectura veu acompañado dunha ampla oferta de contidos accesíbel a través de tendas online propias.

Seminario de Educación Dixital en Narón

O vindeiro luns 23 de maio celebrarase un Seminario de Educación Dixital no Concello de Narón. Esta xornada vai dirixida a nais, pais e titores e busca afondar en conceptos como o uso das redes sociais, a identidade dixital, como buscar información veraz. Unha boa oportunidade para coñecer o que se está movendo na Rede.
feal.jpg

Os Seminarios de Educación Dixital consisten en sesións presenciais, dunha duración aproximada dunha hora e media, nas que de forma participativa e cercana se dan a coñecer as vantaxes e perigos que implica Internet. O obxectivo dos mesmos é abordar a problemática da educación dixital de forma específica ofrecendo unha formación ampla dirixida aos sectores da sociedade máis implicados neste caso as nais, pais e titores.

O teléfono móbil e o M-Learning

Actualmente a través do móbil transmitimos e compartimos información, mais o seu uso como ferramenta de aprendizaxe case non está desenvolvido a pesar de ser unha ferramenta tecnolóxica con enormes posibilidades.
oreja-movil.jpg

O uso de teléfonos móbiles nos centros educativos, en horario escolar,  é unha cuestión regulada en practicamente todos eles e en case todos os países (nalgúns lugares, como na Franza, mesmo están  prohibidos), pois a súa presenza na aula pode supor algún tipo de alteración no normal desenvolvemento da docencia. A esta posibilidade parece aludir o artigo 16 do Anteproxecto de Lei de Convivencia ao considerar conduta contraria á convivencia " Portar calquera obxecto, ....

Redes sociais: unha extensión da vida real

As redes socias queren ser a extensión en Internet da vida real e cotiá. Son unha realidade moi diversa
Imaxe de redes sociais

As redes sociais  forman parte do uso cotián da Internet e o fenómeno consolidouse definitivamente en 2010, cunha  porcentaxe de usuarios entre os internautas españois que alcanza o 85%. Isto é o que se deduce do estudo elaborado por  The Cocktail Analysis e feito público o pasado mes de febreiro. Este estudo ten como obxectivo analizar de forma continua a evolución das redes sociais e a social media entre os internautas españois.