normas de comportamento

Xestionar a nosa identidade dixital

redes.png

Internet permite unha comunicación complexa entre persoas, que vai dende a conversa un a un (chat e mensaxería) ata a publicación de información para unha audiencia (blogs) ou a conversa múltiple (redes sociais), o que nos obriga a prestarlle atención á imaxe coa que contamos na Rede e á información que compartimos nela.

Como discernir se unha información é veraz na Rede

como_discern.png

Internet é un medio de comunicación onde persoas de todas as condicións poden expresarse libremente e publicar de cara ao resto do mundo as súas opinións, pensamentos ou coñecementos. Sen embargo, non todo o que atopamos na Rede é certo, polo que debemos andar con ollo á hora de dar creto á información que obtemos nela.