Internet

Normas de comportamento na Internet

comport.png

Internet, como canle de comunicación que é, está suxeito a unha serie de regras e normas de corrección que nos permiten o intercambio de ideas e información co resto de usuarios. Neste apartado aprenderemos cales son os criterios máis importantes e os comportamentos que debemos evitar na nosa interacción pola Rede.

Como discernir se unha información é veraz na Rede

como_discern.png

Internet é un medio de comunicación onde persoas de todas as condicións poden expresarse libremente e publicar de cara ao resto do mundo as súas opinións, pensamentos ou coñecementos. Sen embargo, non todo o que atopamos na Rede é certo, polo que debemos andar con ollo á hora de dar creto á información que obtemos nela.