cultura sólida

TIC: a necesidade dun uso de calidade

Hoxe podemos comprobar como o acceso á tecnoloxía é un feito que podemos considerar un fenómeno de masas. As diferenzas virán dadas polas finalidades e natureza do uso destas tecnoloxías.
venus.jpeg