dereitos cidadáns

Unha revolta apoiada polos Social Media?

O que está a acontecer nos últimos días en Tunisia é un exemplo máis do poder dos medios sociais. Fronte á incapacidade dos medios tradicionais, controlados pola dictadura, os cidadáns rebélanse como conectores coa sociedade.
tunisia.jpg

Tunisia viviu durante 23 anos nunha dictadura que atenazaba ao país nun sistema no que a información era incapaz de circular libremente.

Extraemos dun artigo de Gawker, os elementos fundamentais para entender a de Tunisia como unha revolución potenciada polo sentimento de comunidade que son capaces de xerar os Social Media:

Datos relevantes: