Xaneiro 2011

A veracidade da información na Internet

Unha das claves para contrastar a información é recorrer ás fontes orixinais. Adicarlle uns minutos a comprobar que unha afirmación é certa pódenos aforrar problemas derivados do uso de información falsa.
É fundamental acreditar a veracidade da información na Rede

 Na Rede podemos atopar distintos tipos de páxinas web, que van desde os blogues ou bitáculas, até webs institucionais de organismos, foros, correos electrónicos, etc. Está nas nosas mans, como usuarios e usuarias responsábeis, discenir unhas das outras e decatármonos de que o tipo de contidos que hai nelas poden non ter a mesma credibilidade.

Criterios para avaliar os contidos dixitais

A aplicación dunha serie de parámetros á hora de diferenciar os contidos dixitais permitiranos avaliar cales son os que se adecúan á idade dos máis pequenos e respectan os seus dereitos.
O acceso dos nenos e nenas aos contidos dixitais

Atopámonos nunhas datas onde os nosos nenos e nenas reciben moita información en forma de contidos dixitais. Seguro que moitos dos agasallos que recibiron nestas datas son neste formato, ben sexa en forma de videoxogo, ordenador ou calquera outra aplicación que lles permita consultar unha multitude de información de xeito "libre".

Unha revolta apoiada polos Social Media?

O que está a acontecer nos últimos días en Tunisia é un exemplo máis do poder dos medios sociais. Fronte á incapacidade dos medios tradicionais, controlados pola dictadura, os cidadáns rebélanse como conectores coa sociedade.
tunisia.jpg

Tunisia viviu durante 23 anos nunha dictadura que atenazaba ao país nun sistema no que a información era incapaz de circular libremente.

Extraemos dun artigo de Gawker, os elementos fundamentais para entender a de Tunisia como unha revolución potenciada polo sentimento de comunidade que son capaces de xerar os Social Media:

Datos relevantes:

Os 10 mellores proxectos de E-learning en Open Source

O e-learning permite unha formación permanente, en calquera lugar e momento e con baixos custos. Moitas organizacións están a atopar nesta opción un xeito de educar adaptado as súas capacidades. Neste artigo indicámosvos ferramentas e proxectos en Open Source que nos poden axudar a realizar o noso traballo diario.
Ferramentas e-learning
  •  App Inventor - (mLearning): App Inventor para Android permite que persoas cunha mínima experiencia en programación poidan crear aplicacións persoais para dispositivos Android.