Actualidade

educaciondixital
O e-learning permite unha formación permanente, en calquera lugar e momento e con baixos custos. Moitas organizacións están a atopar nesta opción un xeito de educar adaptado as súas capacidades. Neste artigo indicámosvos ferramentas e proxectos en Open Source que nos poden axudar a realizar o noso traballo diario.
Identidade dixital
25 Xaneiro 2011
educaciondixital
O que está a acontecer nos últimos días en Tunisia é un exemplo máis do poder dos medios sociais. Fronte á incapacidade dos medios tradicionais, controlados pola dictadura, os cidadáns rebélanse como conectores coa sociedade.
Redes sociais
18 Xaneiro 2011
educaciondixital
A aplicación dunha serie de parámetros á hora de diferenciar os contidos dixitais permitiranos avaliar cales son os que se adecúan á idade dos máis pequenos e respectan os seus dereitos.
7 Xaneiro 2011
educaciondixital
Unha das claves para contrastar a información é recorrer ás fontes orixinais. Adicarlle uns minutos a comprobar que unha afirmación é certa pódenos aforrar problemas derivados do uso de información falsa.
4 Xaneiro 2011
E-ducando
educaciondixital
E-ducando é unha iniciativa que aborda a progresiva implantación da educación dixital facilitando un acceso óptimo e seguro das xeracións máis nova ás Tecnoloxías da Información e a Comunicación e, ao mesmo tempo, permitindo un maior coñecemento por parte do conxunto da Sociedade das súas potencialidades e perigos.
Redes sociais
1 Decembro 2010
educaciondixital
Se ben é certo que Internet ofrece numerosas posibilidades tamén é certo que non existe unha cultura dixital.
Redes sociais
15 Novembro 2010